Phần mềm xếp thời khóa biểu

Phần mềm xếp thời khóa biểu TKB 10.0 Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu 10 - TKB Application Syst...

Cách sửa khi căn hai bên lề Word chữ bị thưa ra

Cách sửa khi căn hai bên lề Word chữ bị thưa. Trong quá trình soạn thảo văn bản Word, do bạn sử d...

Cách xoá bỏ định dạng của văn bản trong Word

Cách xoá bỏ định dạng Formatting của đoạn văn bản trong Word. Huỷ bỏ định dạng văn bản, xóa bỏ đ...

Hướng dẫn cắt, nối file mp3 bằng MP3 Cutter Joiner Free

Hướng dẫn cắt, nối file mp3 bằng MP3 Cutter Joiner Free Bạn là một giáo viên, bạn muốn soạn một bà...

Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy miễn phí - FreeMind

Vẽ sơ đồ tư duy với FreeMind Sơ đồ tư duy  (MindMap)  là một phương pháp ghi chú tối ưu tân dụng...

Phần mềm xếp thời khóa biểu Smartschedulerv

Phần mềm xếp thời khóa biểu Với Smartschedulerv4.2 việc xếp thời khóa biểu trở nên dễ dàng và t...

Cách nhập điểm nhanh cho các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật.

Cách nhập điểm nhanh trên Vnedu cho thầy, cô dạy các môn: Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc Thay vì ta n...