Cách sửa khi căn hai bên lề Word chữ bị thưa ra

Cách sửa khi căn hai bên lề Word chữ bị thưa.

Trong quá trình soạn thảo văn bản Word, do bạn sử dụng dấu ngắt dòng không hợp lý, hoặc bạ copy văn bản từ những trang Web về dán vào file word của bạn. Sẽ xảy ra tình trạng file văn bản bị thưa ra khi bạn định dạng Canh hai lề (như hình dưới):


Nguyên nhân:

Lỗi trên thực chất là do tại điểm cuối của đoạn văn bản đó có dấu ngắt dòng (Shift+Enter) mà không phải là dấu ngắt đoạn văn bản(Enter). Để tạo ra tình huống này, các bạn chỉ cần căn lề đều cho 1 đoạn văn bản, khi đang gõ đến giữa dòng thì nhấn Shift+Enter thì các bạn sẽ tạo ra được tình huống này ngay thôi. Trong trường hợp một văn bản dài và có nhiều đoạn ngắt dòng cần xử lý như này, ta có thể sử dụng tính năng Replace để xử lý. Ở đây dễ dàng nhận ra là ta cần thay thế dấu ngắt dòng đó bằng dấu ngắt đoạn văn bản. 


Cách khắc phục như sau như sau:

Cách 1:

1. Nhấn Ctrl+H để hiện cửa sổ Find and Replace.
2. Tại trang Replace nhấn vào nút More.
3. Đặt con trỏ vào ô Find what, nhấn vào nút Special và chọn là Manual line break, khi đó ô Find what sẽ là ^l
4. Đặt con trỏ vào ô Replace with, nhấn vào nút Special và chọn Paragraph mark, khi đó ô Replace sẽ là ^p
5. Nếu thay thế toàn bộ thì nhấn vào nút Replace All, bằng không thì dùng nút Find Next để duyệt qua các vị trí cần thay thế và xử lý cho từng vị trí này.
Cách 2: 

1. Bạn cũng đặt con trỏ vào ô Find what và nhấn phím Shift + 6 trên bàn phím để lấy ký tự (^) sau đó nhấn phím chữ L trên bàn phím để lấy ký tự (l) như vậy lúc này bạn sẽ được ký tự sau: ^l
2. Đặt con trỏ vào ô Replace with và nhấn phím Shift + 6 trên bàn phím để lấy ký tự (^) sau đó nhấn phím chữ P trên bàn phím để lấy ký tự (p) như vậy lúc này bạn sẽ được ký tự sau: ^p
3. Sau đó nhấn vào nút Replace All để thay thế toàn bộ.

Và đây là kết quả

Chúc các bạn thành công!


0 nhận xét

Đăng nhận xét